sterk, snel en veilig

Privacy verklaring

Privacy

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan Pam verstrekt, zal Pam zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Pam handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna te noemen: AVG) Pam zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan Pam informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Pam verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Pam mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Pam mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is Pam niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Pam zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat Pam de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Download als Pdf